Novice

Izredna seja sveta JZKPG

Datum: 27. 7. 2015

V petek, 24. julija je na gradu grad potekala izredna seja sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je obravnaval poziv Ministrstva za okolje in prostor št. 110-21/2015/31 z dne 15. 7. 2014 za izdajo mnenja h kandidatoma za direktorja.

Po obravnavi je Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko sprejel sklep, da na podlagi glasovanja Ministrstvu za okolje in prostor za nadaljnji postopek imenovanja direktorja predlaga kandidatko Stanislavo Dešnik.

Sejo je vodila predsednica sveta, dr. Katarina Groznik Zeiler (katarina.zeiler-groznik@gov.si)