O nas

Nekaj malega o nas

Pomurje in Porabje vežeta zgodovina in kultura. Porabje je bilo geografsko, kulturno in narodnostno del Prekmurja vse do leta 1920, ko je prišlo do razpada Avstro-Ogrske. Po njenem razpadu je bilo priključeno takratni Kraljevini Jugoslaviji, Porabje pa je pripadlo madžarski državi. Ob vstopu Slovenije in Madžarske v EU po dobrih 80-tih letih izginja umetno postavljena meja med Porabjem in Prekmurjem. S tem se ponujajo nove priložnosti povezovanja. Zato je potrebno vzpodbujati sodelovanje na ravni družbenih ustanov predvsem preko televizijskih medijev, ki bodo ustvarili pogoje za lažje čezmejno sodelovanje obeh območij.


Slovensko Porabje je tipičen primer, kjer je vidno, da lahko državna meja (železna zavesa) pusti na ljudeh neizbrisen pečat. Porabski Slovenci so bili desetletja ločeni od svoje matične domovine in so živeli brez kakršnih koli stikov z domovino in matičnim narodom. Etnično skupino (porabski Slovenci) sestavljajo ljudje, ki si delijo enake kulturne značilnosti kot njihova matica. Želimo, da bo tudi ta etnična skupina še naprej sposobna in zmožna ohranjati svojo etnološko dediščino, ponos in identiteto, da bosta slovenski jezik in kultura porabskih Slovencev njihova prednost in ne težava. To lahko dosežemo s tesnejšo povezanostjo porabskih Slovencev z matičnim nacionalnim korpusom. Zagotoviti je potrebno večjo možnost delovanja manjšine v javnosti – predvsem preko televizijskega medija – ter skušati v pozitivnem duhu do jezika manjšine razvijati taka stališča, ki bodo pospeševala znanjeNAMESTO znanje predlagam poznavanje in uporabo narečja, ki mu grozi izumrtje.


Za porabske Slovence je pomembno, da postanejo bolj prepoznavni na Madžarskem in v Sloveniji. Zato si je potrebno prizadevati za takšen razvoj medijev, ki bo manjšince predstavil v pozitivni luči ter jim omogočil razvoj in napredek gospodarstva v Porabju. Slednje je namreč osnovni pogoj za obstoj maloštevilne narodnostne skupine.

Novice

Vulkanija vabi

Vulkanija vabi

1. 3. 2016

Dragi obiskovalci, krtek Oli vas že nestrpno pričakuje.

Več
10. jesenski bazar na gradu Grad

10. jesenski bazar na gradu Grad

3. 9. 2015

Prodajna razstava izdelkov domače obrti in dejavnosti/ promocija Kolektivne blagovne znamke Krajinsk ...

Več
Krajinski park Goričko na 53. mednarodno-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni

Krajinski park Goričko na 53. mednarodno-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni

22. 8. 2015

Danes, 22.8. 2015 se začenja 53. mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni.

Več

Izredna seja sveta JZKPG

27. 7. 2015

V petek, 24. julija je na gradu grad potekala izredna seja sveta Javnega zavoda Krajinski park Gorič ...

Več

Gorički travniki - nova spletna podstran

25. 6. 2015

Več
Vse novice