Ekosocialna kmetija Korenika

Panoramski pogled

Panoramski pogled

Opis

V osrčju Krajinskega parka Goričko, na skrajnem severovzhodu Slovenije, v vasi Šalovci, sta kmetijo idejno zasnovala Mozaik, društvo za socialno vključenost, ter Korenika, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb. S svojim delovanjem soustvarjata in upravljata dejavnosti na kmetiji. Na kmetiji razvijajo dejavnosti s področja ekološkega kmetijstva, a v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine, ter razvojem ponudbe ekološkega turizma.

Ukvarjajo se z ekološko pridelavo in predelavo sadja, zelenjave, žitaric in zelišč. Obdelujejo približno 16 hektarjev njivskih površin, dva hektarja sadovnjakov in dva hektarja travnikov.

V delo na kmetiji je vsak dan vključenih od 50 do 60 oseb iz ranljivejših skupin prebivalstva. Vključeni so v različne programe delovnih usposabljanj, nekaj jih dela prek programa javnih del, nekateri so zaposleni za nedoločen čas.

S svojim delovanjem dokazujejo, da skupnost lahko preživi z naravnimi viri. Lokalno skupnost spodbujajo pri pridelavi hrane ter se zavzemajo za partnersko kmetovanje in boljše povezave med pridelovalci, predelovalci in končnimi potrošniki. V sodelovanju z lokalnimi viri se trudijo zagotavljati nova delovna mesta, s čimer skušajo reševati resna ekonomska in socialna vprašanja regije. Širši skupnosti želijo približati pomen ekološkega kmetijstva in zdrave prehrane.

Žido-Lenaršičev mlin v Markovcih je iz leta 1938. Poleg mlinskega kamna, valjčnega mehanizma in pogona na vodno kolo ima še edinstven pogon: motor na lesni plin (holz gas). Je edinstven primer še delujočega takšnega motorja v Sloveniji. Po dogovoru z lastnikom ga lahko za obiskovalce tudi poženejo v tek. Obiskovalci lahko tudi kupijo moko, različne žitarice in še nekatere pridelke.

Južno od Šalovskega brega je v gozdu Vašlek na pobočju hriba štirinajst gomilnih grobišč. Na nekaterih gomilah so vidni sledovi divjega kopanja. Predvidoma so grobišča nastala v drugem oz. tretjem stoletju našega štetja in so tipični primeri kulture žarnih grobišč tistega časa. Gomilno grobišče v Šalovcih je med najbolje ohranjenimi grobišči v Prekmurju.

Cerkev sv. Martina v Domanjševcih je najstarejši ohranjeni sakralni spomenik v Prekmurju. Nastala je v letih od 1230 do1240, prvotna cerkev pa je prvič omenjena že leta 1208. Opečna romanska kapela se danes uporablja kot pokopališka cerkev.

Evangeličanska cerkev v Domanjševcih je bila zgrajena v neoromanskem slogu 1902. leta. Evangeličanska županija pa obstaja že od leta 1871. Ker so prebivalci Domanjševcev po večini evangeličanske veroizpovedi, so zgradili zelo veliko cerkev, ki vase sprejme do tisoč ljudi.

Cerkev sv. Nikolaja v Dolencih se prvič omenja leta 1331. Drugo cerkev je dal leta 1543 zgraditi grof Nikolaj Malakoczi. V letih od 1591 do 1671 je začasno prešla iz katoliške pod protestantsko upravo. Leta 1776 jo je obnovila vdova Leopolda Nadasdyja. Dotedanjo srednjeveško ladjo so nadomestili z baročno, postavili so zvonik, barokizirali prezbiterij, celotna notranjost pa je dobila enotni obok. Notranjost je poslikana s freskami.

Cerkev Marijinega obiskanja v Markovcih so zgradili leta 1884. Postavili so jo na pogorišču prejšnje cerkve iz 1644. leta. Od stare cerkve je ostal le zvonik. Enoladijska cerkev ima enako visok in širok prezbiterij ter velik prizidek ob južni fasadi.

Na Goričkem najdete tudi grmičasti dišeči volčin. Razširjen je predvsem ob gozdnih obronkih in zapuščenih travnikih. Mnoga rastišča so neokrnjena, kar je za ohranitev rastline izrednega pomena. Rastišča so najlepša ob koncu aprila, ko je grmičasti dišeči volčin v polnem razcvetu. Zaradi ogroženosti te rastlinske vrste lokacij rastišč ne navajamo, saj je zavarovana in je vsako nabiranje, ruvanje in izkopavanje kaznovano.  Dišeči volčin je strupen!

Frimov vodnjak v Šalovcih je naravni izvir pitne vode. Stoji v gozdu ob cesti, tristo metrov iz vasi Šalovci. Okrog 1850. leta ga je zgradila grofovska družina Frim. V poletnih mesecih je odlična točka za počitek in odžejanje v prijetnem hladu gozda.

video galerija

Informacije o lokaciji

Šalovci 86

9204 Šalovci

T:  (05) 99 32 694,  070 752 559

E: kmetija@korenika.si

W: www.korenika.si

Vsak delovnik med 7. in 15. uro. Skupine po predhodni najavi.

Komentarji in ocene

Oddaj komentar in oceno

Povprečna ocena

5,0/5

(Št. ocen: 4)
Lokacija
5,0/5
Ponudba
5,0/5
Ljudje
5,0/5

Za oddajo komentarja in ocen se je potrebno predhodno prijaviti.

Priporoči prijatelju


CAPTCHA Image


Ponudba v bližini

Evangeličanska cerkev Hodoš

Postbaročna enoladijska cerkev iz sredine 19. stoletja. Okrog cerkve je lipov nasad z nepozidano oko ...

Števanovci

Števanovci so po slemenih in pobočnih hribih razloženo naselje, od Monoštra oddaljeno le sedem kilom ...

Rotunda v Selu

Majhno okroglo svetišče v vasici Selo, na zarobju vzhodnega Goričkega, ima med prekmurskimi umetnost ...

Novice

Na tem nivoju trenutno ni novic!

Vse novice